Kurs za početnike koji žele da nauče osnove tabelarnih proračuna u Excel poslovnom programu.

Microsoft Excel je program za tablično računanje, proizvod kompanije Microsoft, te je sastavni dio programskog paketa Microsoft Office.
Microsoft Excel je program čija primjena, iz dana u dan, više i više raste. Sastavni je dio poslovnog okruženja i rada u njemu. Svako preduzeće/kompanija ima za cilj da unaprijedi svoje poslovanje, da ukloni nepotrebene troškove i omogući lakši pristup informacijama sa tržišta. Iz tih razloga, primjena Excel-a je sve veća i veća jer omogućava upotrebu i kontrolu informacija, te na osnovu istih, bilo da se radi o finansijama ili o analizi tržišta, unapređuje svoje mjesto na tržištu.
Excel je program koji Vam nudi široku lepezu upravljanja podacima, koji će Vas učiniti atraktivnijim, boljim, sposobnim te aktivnim članom Vaše organizacije. Iz tih razloga, svrha ovog kursa bi bila da Vas uvedemo u osnove korištenja Microsoft Excela, kako bismo Vam ponudili temelj za dalji rad i napredovanje.

Kurs je namijenjen početnicima. 
Ključne vještine koje stičete nakon završenog kursa:
  • Osnovne koncepte rada i organizacije u tabelarnim programima za obračun podataka
  • Formatiranje podataka
  • Osnovne i dodatne funkcije
  • Izrada grafova
  • NET certifikat!


15 sati


1,5 h/sedmično


99,00 KM


max 8 studenata/grupa


Bosanski


NET Certifikat

Ubrzajte razvoj Vaše karijere sa NET Akademijom.

InstruktorSedin Garanovic
Upisani student5
Certifikat70% bodova (minimalno)
Cijena200 KM99 KM
Rezerviši svoje mjesto